3D Mimari

Mimari Görselleştirme Nedir?

Haziran 2, 2021

mimari gorsellestirme
Mimari Görselleştirme
3D modellenen bir cismin 3 boyutlu şekilde bütün yüzeyleriyle matematiksel ifadesidir. Herhangi bir cismin görüntüsünü üç boyutlu şekilde modellemek için çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır.
Burada uzay geometrisindeki belirli noktalar tanımlanarak parçalar oluşur ve yavaş yavaş cisim tanımlamış olur. 3D Tasarımın en çok kullanıldığını alanlar mimarlık, mühendislik ve endüstriyel tasarımdır.

Mimari Görselleştirme Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İçindekiler

3D Tasarım yapılmadan önce mevcutta bulunan ihtiyaç veya sorun belirlenmeli bu sorunu çözecek veya ihtiyacı giderecek tasarıma karar verilmelidir.
Bu süreçte aklımızdakileri kâğıda dökmek, örnekleri incelemek tasarımımızı bilgisayara dökme sürecinde bize avantaj sağlar.
Bunlara ek olarak sizin ihtiyacınızı karşılayacak kendinizi rahat hissettiğiniz uygun programların seçilmesi de 3D tasarıma başlamada büyük rol oynar.

Mimari 3D Tasarım Nedir?

Mimari anlamda 3D tasarım daha çok mimarlar ve tasarımcılar tarafından iç ve dış mekanların estetik şekilde tasarlanmasını ve bu tasarımın programlar aracılığıyla 3 boyutlu bir hale getirilmesini içerir.
Mimari görselleştirmenin de ilk aşaması mimari 3D Tasarımdır.

Mimari Görselleştirme Nedir?

Mimari olarak yaptığımız 3D tasarımdan sonra bitmiş halini daha etkileyici bir şekilde göstermek istediğimizde devreye mimari görselleştirme girer.
3D görselleştirme ile tasarlanan mekânın algısı artar buna paralel olarak da gerçeklik olgusu artar.
Mekanda daha sonra yaşanacak problemlerin çözümü için mimari tasarım kısmı çok önemli bir rol oymaktadır.

Mimari Görselleştirmenin Önemi Nedir?

Tasarımcının fikrini işverene daha iyi anlatabilmesini sağladığı için 3D tasarımın vazgeçilmez bir parçasıdır. İç ve dış mekânda renklerin uyumu, yapının ya da mekânın algısının daha iyi kavranması açısından mimari görselleştirme önemlidir.

Burada malzeme, ışık, renk, gölge gibi ayarlar önem kazanmaktadır. Bu ayarları etkin kullanmak algıların daha iyi olmasını sağlar.

Ayrıca ilerde oluşacak hataların önüne geçmek ve maliyet düşürme esasına dayalı bir çalışma sistemi olduğunu için , mimari tasarımın en önemli bir parçasıdır.

Mimari Görselleştirme Fiyatları?

Burada 2 türlü yöntem mevcuttur. İlki zaman bazlı ikincisi ise alan bazlı, zaman bazlı olarak ücretlendirme saat başı gibi düşünebiliriz.
Ön görülen bir zaman belirlenerek gün başı ücret belirlenerek buna göre bir fiyat verilebilir.

Alan bazlı ise m² birim fiyatı üzerinden belirlenir. Belirlenen bu birim fiyat alanın m² ile çarpılarak bir fiyat verilebilir.

Mimari görselleştirme fiyatlandırmasın da , bu iki yöntemden hangisinin kullanılacağı işin kapsamına göre değişmektedir.
Örneğin birbirini tekrarlayan bir yapıların olduğu bir yerde m² üstünden fiyat vermek çok yüksek maliyetler ortaya çıkarabilmektedir.
Ayrıca iç mekan görselleştirme, dış mekanlara göre daha zahmetli ve detaylı olduğundan iç ve dış arasında da bir fiyat farkı bulunması doğru olandır.

Posted in Mimari GörselleştirmeTags:
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hakkımızda//3D Proje Desteği//Apartman Dış Cephe// Avm iş merkezi Tasarımları//Banyo Tasarımları//Bungolav Tasarımları//