domik

Mimari Ne demek?

mimari ne demek
Spread the love

Mimari tanımı sadece inşaat ya da inşaat sektörü ile ilgili bir terim değildir: inşaat, yaşam ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanması, estetik hedefler ve yaşamaya değer yapılı bir çevrenin korunması arasındaki gerilim alanında yaratıcı çözümler aramayı da içerir.

Modern insan sürekli olarak binalar ve mimari ile çevrilidir. Ruh hali ve ruh üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca fiziksel sağlık üzerinde de bir etkisi olabilir.

Mimarlık herkes için çok somut bir anlama sahiptir ve günlük yaşamı müzikten, edebiyattan veya resimden çok daha fazla belirler. Bu nedenle, yaşam ortamının kalitesi toplumun önemli bir parçası halini almıştır.

Mimarlar neler yapar ?

Mimarlar mevcut bina ve yerleşim yapılarını analiz eder. Buna dayanarak, müşteriye sundukları bir taslak oluştururlar. Bunu yaparken de mimari müdahalelerini iyi bir şekilde gerekçelendirebilmelidirler. Genellikle uygulama aşamasında inşaat yönetimi görevlerini de üstlenirler.

Mimari eğitim süreci analitik zekaya dayanır, yani karmaşık zorlukları karşılamalıdır. Bu nedenle, bilimsel metodoloji ile birleştirilmiş tasarım ve yapım öğretimi dersin merkezinde yer almaktadır.

Kapsamlı mimari öğretim gerçekleştirilebilmesi için  tasarım stüdyoları . Tüm faaliyetler, geçmişe dair derin bir anlayış ve geleceğe yönelik projeksiyon ile karakterize edilir.

Öğrenciler, katı ve vizyoner düşünme ve keskin gözlem yoluyla alışılmadık şekilde bile karmaşık problemlere nüfuz etmeye ve bunları disiplinler arası tartışmalarda çözmeye teşvik edilir. Kısaca baskı altında dahi doğru çözümler bulmaya odaklanırlar.  Ancak tüm bilgi ve yetenekler ancak açık ve dinamik bir tutumdan gelirse uygulanabilir ve geliştirilebilir.  İçlerinde etik ve kültürel değerlerin anlaşılmasını teşvik eder , böylece eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece yüksek nitelikli uzmanlar değil, aynı zamanda toplumun sorumlu üyeleri olurlar.

Bir mimar ne yapar?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, çünkü mimarın iş tanımı sürekli değişime tabidir. Bu, mimarlığı çok çeşitli ve zorlu bir faaliyet alanı haline getirir. Bu profesyonel alanda hangi görevlere sahip olduğunuzu ve iş için hangi gereksinimleri karşılamanız yeteneği ile mümkündür. Tanıma göre mimar, yapıların ve binaların donatılmasının yanı sıra teknik, işlevsel, yaratıcı ve ekonomik planlamadan da sorumludur. Bu sadece inşaat planlamasının kendisi değil, her şeyden önce binaların estetik ve verimli tasarımı ve inşaat planlarının uygulanması ve izlenmesi meselesidir.

Yorum Yap

Your email address will not be published.

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.