Mimarlık hizmetleri oldukça geniş bir kapsamı ele alan sürece dayalıdır. Günümüzde mimarlar gelişmiş ülke çevre yapıları ve kamusal alanlarda hayati roller üstlenmektedir. Mimarlık hizmetleri kapsamına geniş bir bakış açısıyla şu şekilde açıklayabiliriz.
3d-yatak-odasi

Mimarlık hizmetleri nelerdir?

Temel belirleme: Mimarlık hizmetlerinde Kullanım gereksinimleri, inşaat kalitesi, maliyet bütçesi, son tarihler, tüm hizmet gereksinimi hakkında tavsiye ile ilgili görevin netleştirilmesi.

Ön planlama: Temellerin analizi, hedeflerin koordinasyonu, bir planlama konseptinin geliştirilmesi, alternatif olası çözümlerin araştırılması, açıklayıcı bilgilerle plan taslakları, yetkililerle ön görüşmeler ve maliyet tahminleri.

Taslak planlama: Genel tasarımın grafik gösterimi ile nihai planlama konseptinin geliştirilmesi, açıklamalarla birlikte nesne tanımı, planlamaya dahil olan diğer tarafların katkılarının entegrasyonu ve maliyet hesaplaması.

Mimarlık hizmetleri Onay planlaması: Gerekli onay ve izinler, istisna ve muafiyet başvuruları için şablonların geliştirilmesi ve sunulması.

3d-dis-mekan-render-projesi-min

Uygulama planlaması: Çözüm uygulamaya hazır olana kadar tüm sonuçlar üzerinde çalışma, 1:50 ila 1: 1 ölçeğinde detay ve inşaat çizimleri, ustalar ve inşaat şirketleri için gerekli tüm detaylarla grafik sunum.

Sözleşmenin imzalanmasının hazırlanması: Hizmet tanımlarının ve hizmet şartnamelerinin hazırlanmasına esas olarak miktarların belirlenmesi ve derlenmesi, hizmet tanımının koordine edilmesini sağlamaktır.

Katılım:  Tekliflerin alınması, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi, teklif sahipleri ile müzakereler, ve buna göre maliyet tahmini, maliyet tahmini ile maliyet hesaplamasını karşılaştırarak maliyet kontrol de bu sürecin bir parçasıdır.

İnşaat denetimi: Yapı ruhsatına göre genişletme denetimi, uygulama planları ve hizmet tanımları, program denetimi buna göre maliyet tespiti, inşaat işlerinin kabulü, bulunan eksikliklerin giderilmesi denetimi , hizmet muhasebesini kontrol ederek maliyet kontrolü.

Mülkiyet bakımı ve dokümantasyonu: sınırlamalar tüzüğünün sona ermesinden önce kusurları belirlemek için mülk denetimi, kusurların ortadan kaldırılmasının izlenmesi, güvenlik depozitolarının serbest bırakılmasına katılımını sağlamak ve takip etmek.
3d mutfak

Mimarlık Hizmetlerinin detayları 

Öncelikli mimari hizmetleri şunlardır;

  • Tasarım ve iş planlaması
  • İhale ve maliyetlendirme
  • İnşaat yönetimi
  • Yapısal mühendislik
  • Ses ve ısı yalıtımı kanıtı
  • Proje geliştirme – 3D Proje
  • Değerleme ve hasar raporları
  • Proje Yönetimi
  • Bina fiziği doğrulamalarının incelenmesi
  • Enerji tavsiyesi
  • İnşaat işlerinin ses ve ısı yalıtımı açısından kontrolü
  • Stoklar ve dijitalleştirme
  • Mimarlık hizmetleri, bina ve yapı tasarımı, planlama ve inşaat süreci boyunca müşteriye sunulan bir dizi hizmeti kapsar. Bu hizmetler arasında şunlar yer alır:
   1. Tasarım Hizmetleri: Mimarların ana görevi, binaların tasarımını yapmaktır. Bu hizmet, müşterinin ihtiyaçlarına göre bina planlaması, malzeme seçimi, ışıklandırma, yapısal sistemler, ısıtma ve havalandırma sistemleri, elektrik tesisatı ve akustik özellikler gibi detayları içerir.
   2. Proje Yönetimi Hizmetleri: Mimarlar, müşterilerine proje yönetimi hizmetleri sunarlar. Bu hizmet, proje bütçesi ve zaman çizelgesinin yönetimi, müteahhitlerin ve diğer proje paydaşlarının koordinasyonu, inşaat sürecinin denetimi ve ilgili izinlerin alınması gibi konuları içerir.
   3. Danışmanlık Hizmetleri: Mimarlar, müşterilerine yapı malzemesi seçimi, bina güvenliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmeti de sunarlar.
   4. Restorasyon ve Rehabilitasyon Hizmetleri: Mimarlar, tarihi binaların restorasyon ve rehabilitasyonu için hizmetler sunarlar. Bu hizmetler, bina analizi, restorasyon planlaması, restorasyon teknikleri ve malzeme seçimi gibi konuları kapsar.
   5. İç Mimarlık Hizmetleri: Mimarlar, iç mekan tasarımı, mobilya seçimi, dekorasyon ve renk şeması gibi konularda da hizmetler sunarlar.

   Mimarlık hizmetleri, bina ve yapıların tasarımından inşaatına kadar birçok alanda hizmetler sunarak, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve farklı hizmet paketleri sunarlar.

Mimari Renderlarınız için bizimle iletişim kısmı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.