3D Mimari

Mimarlık hizmetleri nelerdir?

Temmuz 7, 2021

Mimarlık hizmetleri oldukça geniş bir kapsamı ele alan sürece dayalıdır. Günümüzde mimarlar gelişmiş ülke çevre yapıları ve kamusal alanlarda hayati roller üstlenmektedir. Mimarlık hizmetleri kapsamına geniş bir bakış açısıyla şu şekilde açıklayabiliriz.

Mimarlık hizmetleri nelerdir?

Temel belirleme: Mimarlık hizmetlerinde Kullanım gereksinimleri, inşaat kalitesi, maliyet bütçesi, son tarihler, tüm hizmet gereksinimi hakkında tavsiye ile ilgili görevin netleştirilmesi.

Ön planlama: Temellerin analizi, hedeflerin koordinasyonu, bir planlama konseptinin geliştirilmesi, alternatif olası çözümlerin araştırılması, açıklayıcı bilgilerle plan taslakları, yetkililerle ön görüşmeler ve maliyet tahminleri.

Taslak planlama: Genel tasarımın grafik gösterimi ile nihai planlama konseptinin geliştirilmesi, açıklamalarla birlikte nesne tanımı, planlamaya dahil olan diğer tarafların katkılarının entegrasyonu ve maliyet hesaplaması.

Mimarlık hizmetleri Onay planlaması: Gerekli onay ve izinler, istisna ve muafiyet başvuruları için şablonların geliştirilmesi ve sunulması.

Uygulama planlaması: Çözüm uygulamaya hazır olana kadar tüm sonuçlar üzerinde çalışma, 1:50 ila 1: 1 ölçeğinde detay ve inşaat çizimleri, ustalar ve inşaat şirketleri için gerekli tüm detaylarla grafik sunum.

Sözleşmenin imzalanmasının hazırlanması: Hizmet tanımlarının ve hizmet şartnamelerinin hazırlanmasına esas olarak miktarların belirlenmesi ve derlenmesi, hizmet tanımının koordine edilmesini sağlamaktır.

Katılım:  Tekliflerin alınması, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi, teklif sahipleri ile müzakereler, ve buna göre maliyet tahmini, maliyet tahmini ile maliyet hesaplamasını karşılaştırarak maliyet kontrol de bu sürecin bir parçasıdır.

İnşaat denetimi: Yapı ruhsatına göre genişletme denetimi, uygulama planları ve hizmet tanımları, program denetimi buna göre maliyet tespiti, inşaat işlerinin kabulü, bulunan eksikliklerin giderilmesi denetimi , hizmet muhasebesini kontrol ederek maliyet kontrolü.

Mülkiyet bakımı ve dokümantasyonu: sınırlamalar tüzüğünün sona ermesinden önce kusurları belirlemek için mülk denetimi, kusurların ortadan kaldırılmasının izlenmesi, güvenlik depozitolarının serbest bırakılmasına katılımını sağlamak ve takip etmek.

Mimarlık Hizmetlerinin detayları 

Öncelikli mimari hizmetleri şunlardır;

 • Tasarım ve iş planlaması
 • İhale ve maliyetlendirme
 • İnşaat yönetimi
 • Yapısal mühendislik
 • Ses ve ısı yalıtımı kanıtı
 • Proje geliştirme – 3D Proje
 • Değerleme ve hasar raporları
 • Proje Yönetimi
 • Bina fiziği doğrulamalarının incelenmesi
 • Enerji tavsiyesi
 • İnşaat işlerinin ses ve ısı yalıtımı açısından kontrolü
 • Stoklar ve dijitalleştirme
Posted in Mimari GörselleştirmeTags:
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.