3D Mimari

Peyzaj Mimarlığının Önemi

Mayıs 19, 2022

Geleceğin mesleği olarak ifade edilen peyzaj mimarlığı, yeterince anlaşılmayan bir sektördür. Fransızca bir kelime olan peyzaj, manzara anlamını taşır. İsminin tam olarak anlaşılmaması, mesleğin anlaşılmamasına neden olmaktadır. Yaşam alanlarının güzel bir hale getirilmesi, peyzaj tasarımını için büyük bir öneme sahiptir. Bu alanlarda tasarım peyzaj mimarlığının önemi olarak ortaya çıkar. Genel olarak peyzaj, gözün gördüğü manzara anlamına da gelmektedir. Peyzaj mimarlığı genel olarak sadece bahçe ve park tasarımını değil, gözün gördüğü manzaralardaki, kameriyeden bitkisel tasarıma, çöp kutularındaki aydınlatma elemanına kadar büyük ölçekli kent park planlama ve tasarım yapılabilme imkanı tanır. Diğer meslek grupları ile peyzaj mimarlığının karıştırılmasındaki en büyük neden büyük bir alana yaygın bir şekilde yer almasıdır. Bitki bilgisinin yanı sıra peyzaj mimarlığında toprak bilgisi, iklim bilgisi, konstrüksiyon bilgisi, materyal bilgisi gibi donanım ve bilgiye sahip olunması gerekir.

Peyzaj Mimarlığının Önemi ile Tasarım

İçindekiler

Geniş bir alana yayılan bu meslek dalı şehir bölge planlama, mimarlık, farklı mühendislik ve coğrafya dalları ile iç içe bir çalışma sergiler. Peyzaj mimarlığının önemi ve sektördeki konumu hakkında sıklıkla sorulan sorular vardır. İnsanların bilinçsiz bir şekilde kaynak tüketimi yaptığı, yenilemeyen enerji kaynaklarında ki azalım, ağaçların kesilip yerine yapıların aldığı son dönemlerde peyzaj mimarlığının önemi azımsanmayacak kadar yüksektir. Genel olarak nüfus sayısındaki artış ile beraber yapılaşmaya engel olmak mümkün değildir. Ancak yapıların verdiği zararların tolere edilmesi bu meslek disiplini ile mümkün olmaktadır. Var olan yapıların bitkilendirilmesi son dönemlerde yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu kapsamda peyzaj mimarlarının sadece park ve bahçe bitkilendirilmesini içermediğini ifade edebiliriz.

Peyzaj Mimarlığının Önemi ve Süreç Yönetimi

Her ne kadar peyzaj mimarlığı mesleği günümüzde lüks gibi görülse de geleceğimiz için ihtiyaç duyduğumuz alanları tasarlayarak hem işlevsel hem de estetik alanları oluşturarak, daha yaşanabilir alanları amaçlaması bakımından işlevsel bir meslektir. Yapısal tasarımların yanı sıra bitkisel tasarımlar ile de proje içerisinde yer alacak bitkilerin yükseklik ve çap gibi bitkilerin bulunacağı alanlardaki toprağın bitki ile örtüşüp örtüşmediğini önceden düşünerek tasarlar. Peyzaj mimarlığının önemi ile geleceğin mesleğini sizler için detaylandırdık. Eğitim programlarımız ve daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Posted in Mimari Tasarımlar
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hakkımızda//3D Proje Desteği//Apartman Dış Cephe// Avm iş merkezi Tasarımları//Banyo Tasarımları//Bungolav Tasarımları//