3D Mimari

Mimaride Tasarım İçin En Önemli Kriterler

Ekim 24, 2021

Mimaride tasarım, gündelik yaşamda karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, yolların ve yollarda bulunan canlı ve cansız nesnelerin belli bir kurala ya da estetiklik ve işlevsellik anlayışına dayanılarak tasarlanması durumudur. Mimarlar ve birçok meslek gurubundan insan, mimari tasarımda aktif rol oynayabilir. Mimaride tasarım süreci, genel itibarıyla geri bildirimlerle ilerleyen bir süreçtir. Her mimari tasarımın kendine özgü bir ilerleyiş ve çözüm süreci bulunmaktadır. Mimari tasarım, etkin bir problem çözümü ve problem çözmeye dayalı aktif karar verme süreci boyunca ilerler. Mimari tasarım, bir mobilya veya yapı projesi ortaya konurken kullanılabilmekteyken nesnelerin düzenine ve duruşlarına ilişkin de kullanılabilir.

Mimaride Tasarım Nedir?

Mimari tasarım, fonksiyonellik ve estetik odaklı yapılan; mekanların, eşyaların, yapıların ve dış ortamların tüm tasarım faaliyetlerine verilen isimdir. Teknik ve ergonomik işlevsellik, tasarlanan unsurun daha kullanışlı ve hoş olmasını sağlar. Bu durum, aynı zamanda kişiye özgü tasarımlar oluşturma konusunda da son derece faydalıdır. Teknik işlevsellik kavramıyla kastedilen ortaya çıkan ürünün çalışır vaziyette olmasıdır. Ergonomik işlevsellik ise kullanıcının çalışma alanı ve bu alanda nesneler ile girdiği etkileşimin en verimli ve sağlıklı olma durumu olarak özetlenebilir. Bu işlevsellik doğrultusunda mekanın kullanım amacı gözetilmeli ve kullanıcılar tasarım sürecine dahil edilebilmelidir. Böylelikle içinde bulunulan ortamın işlevselliği arttırılmış ve amacına uygun mekanlar ortaya konulmuş olur.

MimarideTasarım Kriterleri

Mimaride tasarım, pek çok faktörün bir araya gelmesiyle yapılır ve başarıya ulaşmasında bu faktörlerin etkin kullanımı mühimdir. Başarılı ve iyi bir mimari tasarım, şu kriterler doğrultusunda oluşturulabilir:

  • Mimarın; şehircilik, strüktür, havalandırma, ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma, sıhhi tesisat, yapı fiziği ve peyzaj konularında yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
  • Mimar, teknik ekibin iş birliğini yönetmede ve yönlendirmede yeterli olmalıdır.
  • Teknik, estetik, işlevsel ve fenni kurallara uygun iş yürütülmesi gerekir.
  • Tasarımı etkileyen mevzuat, kapsamlı bir şekilde incelenmelidir.
  • Çevresel ve bölgesel faktörler, coğrafi şartlar, proje alanına yönelik topoğrafik bilgiler bütüncül bir şekilde değerlendirilmeli ve ona göre bir planlama yapılmalıdır.
Posted in Mimari TasarımlarTags:
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.