Mimaride tasarım, gündelik yaşamda karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, yolların ve yollarda bulunan canlı ve cansız nesnelerin belli bir kurala ya da estetiklik ve işlevsellik anlayışına dayanılarak tasarlanması durumudur. Mimarlar ve birçok meslek gurubundan insan, mimari tasarımda aktif rol oynayabilir. Mimaride tasarım süreci, genel itibarıyla geri bildirimlerle ilerleyen bir süreçtir. Her mimari tasarımın kendine özgü bir ilerleyiş ve çözüm süreci bulunmaktadır. Mimari tasarım, etkin bir problem çözümü ve problem çözmeye dayalı aktif karar verme süreci boyunca ilerler. Mimari tasarım, bir mobilya veya yapı projesi ortaya konurken kullanılabilmekteyken nesnelerin düzenine ve duruşlarına ilişkin de kullanılabilir.

Mimaride Tasarım Nedir?

Mimari tasarım, fonksiyonellik ve estetik odaklı yapılan; mekanların, eşyaların, yapıların ve dış ortamların tüm tasarım faaliyetlerine verilen isimdir. Teknik ve ergonomik işlevsellik, tasarlanan unsurun daha kullanışlı ve hoş olmasını sağlar. Bu durum, aynı zamanda kişiye özgü tasarımlar oluşturma konusunda da son derece faydalıdır. Teknik işlevsellik kavramıyla kastedilen ortaya çıkan ürünün çalışır vaziyette olmasıdır. Ergonomik işlevsellik ise kullanıcının çalışma alanı ve bu alanda nesneler ile girdiği etkileşimin en verimli ve sağlıklı olma durumu olarak özetlenebilir. Bu işlevsellik doğrultusunda mekanın kullanım amacı gözetilmeli ve kullanıcılar tasarım sürecine dahil edilebilmelidir. Böylelikle içinde bulunulan ortamın işlevselliği arttırılmış ve amacına uygun mekanlar ortaya konulmuş olur.

MimarideTasarım Kriterleri

Mimaride tasarım, pek çok faktörün bir araya gelmesiyle yapılır ve başarıya ulaşmasında bu faktörlerin etkin kullanımı mühimdir. Başarılı ve iyi bir mimari tasarım, şu kriterler doğrultusunda oluşturulabilir:

 • Mimarın; şehircilik, strüktür, havalandırma, ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma, sıhhi tesisat, yapı fiziği ve peyzaj konularında yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
 • Mimar, teknik ekibin iş birliğini yönetmede ve yönlendirmede yeterli olmalıdır.
 • Teknik, estetik, işlevsel ve fenni kurallara uygun iş yürütülmesi gerekir.
 • Tasarımı etkileyen mevzuat, kapsamlı bir şekilde incelenmelidir.
 • Çevresel ve bölgesel faktörler, coğrafi şartlar, proje alanına yönelik topoğrafik bilgiler bütüncül bir şekilde değerlendirilmeli ve ona göre bir planlama yapılmalıdır.

Mimaride tasarım için en önemli kriterler arasında şunlar yer alır:

 1. İşlevsellik: Mimaride tasarımın en önemli kriterlerinden biri, yapının işlevsel olmasıdır. Yapının kullanılacağı amaçlar göz önünde bulundurularak, kullanım alanlarının doğru bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 2. Estetik: Mimaride estetik, yapının görsel olarak çekici olmasıdır. Estetik, yapının tasarımında dikkate alınan formlar, malzemeler, renkler ve diğer unsurlarla ilgilidir.
 3. Konfor: Mimaride tasarımın bir diğer önemli kriteri, yapının konforlu olmasıdır. Yapının içinde ve dışında doğru ısıtma ve havalandırma sistemlerinin olması, kullanıcıların rahat etmesini sağlar.
 4. Dayanıklılık: Yapıların uzun ömürlü ve güvenli olması, tasarımda dayanıklılık kriterinin önemini arttırır. Yapıların, zamanla bozulmadan veya yıkılmadan, kullanıcılar için güvenli bir şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir.
 5. Ekonomi: Mimaride tasarımın bir diğer önemli kriteri, ekonomiktir. Yapıların inşası, işletmesi ve bakımı, tasarımda kullanılan malzeme ve teknoloji seçimleri gibi faktörler, yapıların ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlar.
 6. Çevresel Duyarlılık: Mimaride tasarımın son yıllarda önemli bir kriteri, çevresel duyarlılıktır. Yapıların inşası ve işletmesi, çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, yapının çevresel duyarlılık göstermesi, çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir bir yapı olması gerekmektedir.

Bu kriterlerin hepsi, yapıların tasarımında dikkate alınmalıdır. İşlevsellik, estetik, konfor, dayanıklılık, ekonomi ve çevresel duyarlılık, birlikte ele alındığında, yapıların sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir ve çekici olmasını sağlar.

Mimari tasarım işleriniz için bize ulaşabilirsiniz.