Mimarlık, insanların yaşam, çalışma ve eğlenme gibi aktivitelerini gerçekleştirmek için mekânlar tasarlamak, planlamak ve inşa etmekle ilgili bir disiplindir. Mimarlık alanında kullanılan bazı terimler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Mimarlık Alanındaki Temel Terimler

 1. Planlama: Bir yapı veya mekânın tasarım süreci, planlama olarak adlandırılır.
 2. Tasarım: Planlama sürecinin sonucu olarak, bir yapı veya mekânın fiziksel olarak nasıl görüneceği, tasarım aşamasında belirlenir.
 3. Mimari çizim: Bir yapı veya mekânın tasarımını gösteren çizimlerdir. Mimari çizimler, planlar, kesitler, görünümler ve detay çizimleri gibi farklı türlerde olabilir.
 4. Yapı malzemeleri: Bir yapı inşa edilirken kullanılan malzemelerdir. Yapı malzemeleri arasında beton, çelik, ahşap, cam, tuğla ve taş gibi malzemeler bulunur.
 5. Strüktür: Bir yapıyı destekleyen yapısal unsurların tümüdür. Strüktür, kolonlar, kirişler, çerçeveler ve diğer yapısal bileşenleri içerir.
 6. Estetik: Bir yapı veya mekânın görsel çekiciliği veya güzelliği.
 7. Fonksiyonellik: Bir yapı veya mekânın kullanılabilirliği ve işlevselliği.
 8. İç mekan: Bir yapı içindeki alanlar, odalar ve diğer iç mekân bileşenleri.
 9. Dış mekan: Bir yapı etrafındaki açık alanlar, bahçeler, avlular ve diğer dış mekân bileşenleri.
 10. Restorasyon: Eski veya tarihi yapıların onarımı veya yeniden yapılandırılması sürecidir.
 11. Mimari tarihi: Mimarinin tarihsel gelişimi ve mimari stiller hakkındaki çalışmalara verilen isimdir.
 12. Yeşil mimari: Çevre dostu tasarım ve inşaat yöntemleri kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya çalışan bir mimari yaklaşımıdır.
 13. Plan: Bir binanın yatay kesitini gösteren çizim.
 14. Kesit: Bir binanın dikey kesitini gösteren çizim.
 15. Cephe: Bir binanın dış görünüşü.
 16. Perspektif: Bir nesnenin üç boyutlu görünümünü iki boyutlu bir yüzey üzerine çizmenin bir yolu.
 17. Ölçek: Çizimlerde kullanılan oran, gerçek boyutlarla çizimdeki boyutlar arasındaki ilişki.
 18. Mimari stil: Belirli bir mimari tarzın benimsendiği bir yapı türü.
 19. Kiriş: Bir binanın taşıyıcı öğesi olarak kullanılan uzunlamasına bir eleman.
 20. Kolon: Bir binanın taşıyıcı öğesi olarak kullanılan dikey bir eleman.
 21. Temel: Bir binanın yapıldığı zeminle temas eden kısım.
 22. Çatı: Bir binanın üstünü örten yapının en üst bölümü.
 23. Pencere: Bir duvarda yer alan açıklık, genellikle camlı ve doğramalı.
 24. Kapı: Bir binaya giriş sağlamak için kullanılan açıklık, genellikle tahta, cam veya metal yapılı.
 25. Duvar: Bir binayı dış etkenlerden korumak için kullanılan yapı öğesi.
 26. Merdiven: Bir binada iki farklı seviyeyi birbirine bağlamak için kullanılan yapı öğesi.
 27. Döşeme: Bir binanın katları arasında yer alan yatay yapı öğesi.
 28. Aks: Bir binanın belirli bir simetri veya yapısal düzeni üzerinde yer alan belirli bir doğru.
 29. Mimari program: Bir binanın tasarımında yer alan fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesi.
 30. Yüzey malzemesi: Bir binanın dış cephe veya iç duvarlarında kullanılan malzeme.

Bu terimler, mimarlık alanındaki diğer birçok terimle birlikte kullanılır ve mimarlık projelerinin tasarım, planlama ve inşa sürecinde önemli bir rol oynarlar.