3D Mimari

Peyzaj Mimarlığı Nedir?

Nisan 9, 2022

Peyzaj Mimarlığı Nedir? Sorusu peyzaj mimarlık hizmeti almak isteyenlerin merak ettiği önemli bir konudur. Peyzaj mimarlığı, arazilerilerin planlamasından yönetilmesine kadar olan süreci ifade etmektedir.
Önünden geçtiğiniz bahçelerden etkilenmenizi sağlayan peyzaj çalışmaları, hayatı renk ve tasarım ile yeniden şekillendirir. Projeler çalışılan çevrenin yapısı ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Gerekli arazi incelemelerinden sonra proje çalışmaları yürütülmektedir. Çevreye önem veren mimarlar, teknoloji ve matematiği bir arada kullanarak alanlara yenilik kazandırmaktadır.
Fiziksel koşullar ve insan yaşamlarına uygun hale getirilmektedir. Park, bahçe, yol kenarı, kampüsler, tatil köyleri gibi çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Doğal çevrede meydana gelen değişiklikler ekosisteme uygun olarak tasarlanmaktadır. Ayrıca çalışılacak alanın iklimi,  bitki örtüsü, toprak, erozyon tehlikesi ve coğrafyası gibi birçok faktör etkilidir.

Geleneksel alanlar, modern olarak dizayn edilmektedir. Doğal alanların restorasyonu yapılmaktadır. Doğayı ve çevreyi anlayan mimarlar, ihtiyaçlara uygun olarak, görsel tasarıma da önem vererek çalışmalar yapmaktadır.

Peyzaj Mimarlığının Önemi

İçindekiler

Peyzaj mimarlığı yenilenemeyen enerji kaynaklarının azalması, bilinçsizce kaynak tüketimi ve ağaçların kesilip betonlaşmanın arttığı bu dönemlerde peyzaj mimarlığı oldukça önemlidir. Sürekli artan nüfus ile birlikte kentleşme ve yapılaşmayı engellemek çok zordur. Ancak yapıların çevreye verdiği zararları yok saymak bu meslek ile birlikte çözüme kavuşmuştur. Peyzaj mimarlığı nedir, sorusuna verilecek cevap ise, Sadece park ve bahçe bitkilendirmesi ile birlikte var olan yapılara da yeni bir görünüm kazandırmaktır. Özellikle bitkilendirme konusunda bahçe, havaalanı gibi birçok havaalanında orman ve bahçede gibi hissetmek çok kolaydır.

Peyzaj Mimarlığı Hizmeti

Peyzaj, doğa ve çevrenin, insan ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek ekonomik, kullanışlı, doğal ve estetik ölçülere uygun olarak planlama, düzenleme, korunma, geliştirilmesi yönetimi gibi konularında yapılan çalışmalar.  GPeyzaj mimarlığı, kentsel yerleşimlerin bir kısmını veya genelini kapsayan kentsel tasarım ve kent yenileme çalışmalarıdır. Topluma açık alanlarda özellikle park ve meydanlarda tasarım yapılarak, uygulama ve bakımları yürütülmektedir. Ayrıca toplu konut ve toplu kullanım alanlarında, bitkisel ve yapısal tasarımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte Peyzaj mimarlığı hizmeti kapsamında, dinlenme tesisi, eğlence tesisi gibi tesislerin tasarımı yapılarak bakımı yürütülür.

Bu Mimarlık hizmeti yapılırken aynı zamanda 3d olarak bir çok programlardan faydalanma imkanı olur. 3d tasarım olarak hem sketchup programınn kullanılması hem de diğer 3d programların kullanılması iş akışını artıran ve verimliliği büyük ölçüde etkileyen unsurlardandır. Sketchup programı ile peyzaj alanında büyük alanlarda çok rahat çalışılarak , bağlı olan render motorları ile hızlı bir şekilde render alınabilir. Büyük alanlarda çalışma kolaylığından dolayı sketchup programı bu konu üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Posted in Mimari TasarımlarTags:
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hakkımızda//3D Proje Desteği//Apartman Dış Cephe// Avm iş merkezi Tasarımları//Banyo Tasarımları//Bungolav Tasarımları//