3D Mimari

Tasarımda 3d Programların Kolaylıkları

Kasım 9, 2021

Tasarım, insanın tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İnsanlar tarihsel süreç içinde birçok tasarım yapmışlardır. Bunlardan en etkileyicilerinden birkaç tanesi bu gün dünya harikaları listesinde yer almaktadır. Bu tasarımlara örnek olarak Eyfel kulesi, Kız kulesi, Piramitler ve Ayasofya verilebilir. Örnekleri çeşitlendirmek mümkündür. Birçok mesleğin temelinde yer alan tasarımların ortaya çıkışıysa geçmişte son derece zahmetli geçen bir sürecin ardından olmuştur. Günümüzde ise tasarımda 3D programların kolaylıkları sayesinde süreç oldukça kısalmıştır.

Gelişen teknolojiyle tasarımlar modellenebilir ve simülasyonlar yaratılabilir hale gelmiştir. Yani tasarımların hayata geçmeden önce nasıl görüneceği bilgisayar ortamında 3D olarak incelenebilmekte ve gerekli görülürse değişiklikler yapılabilmektedir.

Tasarımların 3D Programlarla Dijital Boyuta Taşınması

Günümüzde gelişen teknoloji her alanı olduğu gibi tasarım alanını da köklü bir şekilde değiştirmiştir. Tasarım sektörü ile alakalı olan modelleme bu gün birçok meslek dalı tarafından kullanılmaktadır. Tasarımda 3D programların kolaylıkları sayesinde birçok meslek dahilinde modelleme sık başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Genel olarak bakıldığında tasarım gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar ortamında yapılabilir hal almıştır. Bilgisayar yardımıyla yaratılan çizimler yani tasarımlar 3D haline getirilebilir. Bu da gerçeğe en yakın şeklini gözlemlemek anlamı taşımaktadır. Bunun yanında gerekli hallerde tasarımlar simülasyon haline getirilerek daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Proje hayata geçmeden tasarımda bir hata var mı görülür ve gerekli hallerde müdahale edilir.

Tasarımda 3D Modellemenin Faydaları

Tasarımda 3D programların kolaylıkları oldukça fazladır. Günümüzde modelleme için birçok firma tarafından yüzerce program tasarlanarak kullanıcılara sunulmuştur. Programlar sayesinde tasarımcıların işi ciddi anlamda kolaylaşmıştır. Tasarımcılar eskiden olduğu gibi kağıt kalem yerine 3D tasarım programlarını kullanır hale gelmişlerdir. Kullanıcılar gelişen teknoloji sayesinde tasarımlarını kaydedebilir ve daha sonra üzerinde yeniden değişiklikler yapabilir. 3D modelleme programlarının tasarım mesleği için sağladığı diğer artı ise zaman kazanımıdır. Son derece zahmetli bir süreç olan tasarım bir de kağıt kalemle yapıldığı zaman iyice çekilmez bir hal alır. Üstelik oluşabilecek bir problemde de tasarımınızın çöpe gitme ihtimali vardır. Gelişen 3D modelleme teknolojisi sayesinde ise işlemler gerekli durumlarda geri alınabilir. Bunun yanında tasarımların yer kaplamasının da ciddi oranda ölçüde önüne geçilmiştir.

Tasarımlarınızı 3D ortamda istediğiniz gibi şekillendirmek için bizimle iletişim kısmı ile anında görüşebilirsiniz.

Posted in Mimari TasarımlarTags:
Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.