mimari gorsellestirme
Mimari Görselleştirme
3D modellenen bir cismin 3 boyutlu şekilde bütün yüzeyleriyle matematiksel ifadesidir. Herhangi bir cismin görüntüsünü üç boyutlu şekilde modellemek için çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır.
Burada uzay geometrisindeki belirli noktalar tanımlanarak parçalar oluşur ve yavaş yavaş cisim tanımlamış olur. 3D Tasarımın en çok kullanıldığını alanlar mimarlık, mühendislik ve endüstriyel tasarımdır.

Mimari Görselleştirme Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

3D Tasarım yapılmadan önce mevcutta bulunan ihtiyaç veya sorun belirlenmeli bu sorunu çözecek veya ihtiyacı giderecek tasarıma karar verilmelidir.
Bu süreçte aklımızdakileri kâğıda dökmek, örnekleri incelemek tasarımımızı bilgisayara dökme sürecinde bize avantaj sağlar.
Bunlara ek olarak sizin ihtiyacınızı karşılayacak kendinizi rahat hissettiğiniz uygun programların seçilmesi de 3D tasarıma başlamada büyük rol oynar.

Mimari görselleştirme yaparken şu konulara dikkat etmek önemlidir:

  1. Mimari Tasarımın Detayları: Mimari tasarımın detaylarına dikkat etmek, yapıların doğru şekilde oluşturulmasını sağlar. Bu detaylar arasında, yapıların boyutları, şekilleri, malzemeleri ve renkleri gibi unsurlar yer alabilir.
  2. Perspektif: Perspektif, mimari görselleştirme için oldukça önemlidir. Doğru perspektif seçimi, tasarımın gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir.
  3. Malzeme Seçimi: Malzeme seçimi, mimari görselleştirme için önemli bir unsurdur. Doğru malzeme seçimi, tasarımın gerçek hayatta nasıl görüneceği hakkında daha iyi bir fikir verir.
  4. Aydınlatma: Aydınlatma, mimari görselleştirme için kritik bir unsurdur. Doğru aydınlatma, yapıların gerçekçi bir şekilde gösterilmesine yardımcı olabilir.
  5. Çevre ve Arka Plan: Mimari görselleştirme yaparken, yapıların bulunduğu çevre ve arka plan da önemlidir. Doğru çevre ve arka plan seçimi, tasarımın gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir.
  6. Yüksek Çözünürlük: Yüksek çözünürlükte mimari görselleştirme yapmak, tasarımın ayrıntılarının daha net bir şekilde görülmesine olanak tanır.
  7. Uygun Yazılım Kullanımı: Mimari görselleştirme yaparken, uygun yazılım kullanmak önemlidir. Bu yazılımlar, mimari tasarımların gerçek hayatta nasıl görüneceği hakkında daha iyi bir fikir verir

Mimari 3D Tasarım Nedir?

Mimari anlamda 3D tasarım daha çok mimarlar ve tasarımcılar tarafından iç ve dış mekanların estetik şekilde tasarlanmasını ve bu tasarımın programlar aracılığıyla 3 boyutlu bir hale getirilmesini içerir.
Mimari görselleştirmenin de ilk aşaması mimari 3D Tasarımdır.

Mimari 3D tasarım, mimari projelerin dijital olarak üç boyutlu (3D) olarak tasarlanması işlemidir. Bu tasarım sürecinde, mimari projenin farklı açılardan 3D modelleri oluşturulur ve daha gerçekçi bir görsel sunum sağlamak için aydınlatma, malzeme seçimi ve çevre gibi faktörler de dahil edilir.

Mimari 3D tasarımın en büyük avantajlarından biri, proje tasarımlarının daha gerçekçi ve detaylı bir şekilde sunulabilmesidir. Bu sayede, mimarlar ve müşteriler tasarımın gerçek hayatta nasıl görüneceği hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirler. Ayrıca, 3D tasarım ile değişikliklerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılması mümkündür, böylece tasarımın farklı versiyonları hızlıca oluşturulabilir ve karşılaştırılabilir.

Mimari 3D tasarımın kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır ve özellikle mimari tasarımların sunumunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli mimari tasarım yazılımları, mimarlar ve tasarımcılar tarafından kullanılarak, mimari projelerin 3D modellemeleri oluşturulabilir.

Mimari Görselleştirme Nedir?

Mimari olarak yaptığımız 3D tasarımdan sonra bitmiş halini daha etkileyici bir şekilde göstermek istediğimizde devreye mimari görselleştirme girer.
3D görselleştirme ile tasarlanan mekânın algısı artar buna paralel olarak da gerçeklik olgusu artar.
Mekanda daha sonra yaşanacak problemlerin çözümü için mimari tasarım kısmı çok önemli bir rol oymaktadır.

Mimari Görselleştirmenin Önemi Nedir?

Tasarımcının fikrini işverene daha iyi anlatabilmesini sağladığı için 3D tasarımın vazgeçilmez bir parçasıdır. İç ve dış mekânda renklerin uyumu, yapının ya da mekânın algısının daha iyi kavranması açısından mimari görselleştirme önemlidir.

Burada malzeme, ışık, renk, gölge gibi ayarlar önem kazanmaktadır. Bu ayarları etkin kullanmak algıların daha iyi olmasını sağlar.

Ayrıca ilerde oluşacak hataların önüne geçmek ve maliyet düşürme esasına dayalı bir çalışma sistemi olduğunu için , mimari tasarımın en önemli bir parçasıdır.

Mimari Görselleştirme Fiyatları?

Burada 2 türlü yöntem mevcuttur. İlki zaman bazlı ikincisi ise alan bazlı, zaman bazlı olarak ücretlendirme saat başı gibi düşünebiliriz.
Ön görülen bir zaman belirlenerek gün başı ücret belirlenerek buna göre bir fiyat verilebilir.

Alan bazlı ise m² birim fiyatı üzerinden belirlenir. Belirlenen bu birim fiyat alanın m² ile çarpılarak bir fiyat verilebilir.

Mimari görselleştirme fiyatlandırmasın da , bu iki yöntemden hangisinin kullanılacağı işin kapsamına göre değişmektedir.
Örneğin birbirini tekrarlayan bir yapıların olduğu bir yerde m² üstünden fiyat vermek çok yüksek maliyetler ortaya çıkarabilmektedir.
Ayrıca iç mekan görselleştirme, dış mekanlara göre daha zahmetli ve detaylı olduğundan iç ve dış arasında da bir fiyat farkı bulunması doğru olandır.

Mimari görselleştirme işleriniz için bize ulaşabilirsiniz.