3 boyutlu görselleştirme, genellikle bilgisayar grafikleri ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) gibi alanlarda kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, nesnelerin 3 boyutlu bir uzayda (genellikle XYZ koordinat sistemine göre) temsil edilerek, daha gerçekçi ve derinlik hissi yaratılmasına olanak tanır.

3 boyutlu proje

Temelde, 3D görselleştirme, bir bilgisayar programı veya yazılım aracılığıyla üç boyutlu nesnelerin, sahnelerin ve efektlerin oluşturulması ve görüntülenmesi sürecidir. Bu süreç, modelleme, aydınlatma, gölgeleme, animasyon ve renderleme gibi aşamalardan oluşabilir.

3 boyutlu

3 boyutlu proje görselleştirme

  • Modelleme: 3D modelleme, gerçek dünyadaki nesnelerin veya hayal gücündeki tasarımların üç boyutlu dijital modellerinin oluşturulmasını içerir. Bu modeller genellikle noktalar, kenarlar ve yüzeyler gibi geometrik öğeleri içerir.
  • Aydınlatma: Aydınlatma, bir sahnedeki ışık kaynaklarının ve gölgelerin belirlenmesini içerir. Doğru aydınlatma, nesnelerin ve sahnelerin daha gerçekçi görünmesini sağlar.
  • Gölgeleme: Gölgeleme, aydınlatma koşullarına bağlı olarak nesnelerin üzerine düşen gölgelerin oluşturulmasını içerir. Bu, görselin derinlik hissini artırabilir.
  • Animasyon: 3D animasyon, 3D modellerin hareket ettirilmesini içerir. Nesnelerin zaman içindeki konumlarının değiştirilmesi ile hareketli sahneler oluşturulabilir.
  • Renderleme: Renderleme, oluşturulan 3D sahnenin düz iki boyutlu görüntüye dönüştürülmesini içerir. Bu, final görüntünün detaylarını ve renklerini belirler.

3d görsellestirme

3D görselleştirme, oyun geliştirme, film ve televizyon prodüksiyonu, mimari tasarım, tıp alanındaki simülasyonlar, mühendislik tasarımı ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Bu teknoloji, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi gelişmiş deneyimlerin oluşturulmasında da önemli bir rol oynamaktadır.